HijyenTEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

Tıp dilinde sağlık bilgisi anlamına gelen hijyen, birey ve toplumlarda sağlığın korunması ve devam ettirilmesi için gerekli bilgilerin ve uygulamaların toplamıdır. Özellikle, insanların toplu yaşamak zorunda oldukları, okul, iş yeri, hastane ve fabrika gibi alanlarda hijyen kurallarına uyulması insan sağlığı için adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.

Çünkü hijyenle mikroorganizmaların çoğalması ve insanlara bulaşmasının önlenmesi mümkündür. Bu bağlamda ele alınan bir diğer kavram sanitasyondur.

Hijyen ve sanitasyon aslında birbirini tamamlayan ve birbiri ile ilgili olan kavramlardır. Daha çok gıda sektörü ve besinlerdeki hijyen koşullarının sağlanması olarak bilinen ve uygulamalı bir bilim dalı olarak kabul edilen sanitasyon; yiyecek-içecek işletmelerinde araç ve gereçler ile ortamda bulunan sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye düşürülmesini sağlamak üzere, gerekli olan ısı ve kimyasal madde kullanımını kapsayan bir süreçtir.

Gerek hijyen gerekse sanitasyonda yer alan, besinlere ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremelerinin sınırlandırılması amacıyla uygulanan işlem grubuna ise dezenfeksiyon denir.

Aynı amaçla uygulanan bir başka işlem sterilizasyondur. Dezenfeksiyonda sadece hastalık yapıcı ve zarar verici mikroorganizma ve canlılar hedef alınırken; sterilizasyonda ortamda ve eşyada bulunan tüm mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanır.

Ortak kullanım alanlarında, özellikle; restaurant, avm, umumi tuvaletler ve fabrikalarda temizlik ve hijyen sağlamak gerçekten çok zor bir iştir. Fakat buradaki hijyen, bulunduğu mekanın bütün imajını köklü biçimde etkilemektedir. Araştırmalar tuvalet temizliğine hassasiyet gösteren restaurantların, verdikleri hizmette de aynı hassasiyeti gösterdikleri duygusunu tüketici üzerinde oluşturduğunu göstermektedir.

Carpex Kurumsal, insan sağlığının korunması bilinciyle "hijyenik dokunuş" konseptli ürünler üretmektedir. .

Carpex Kurumsal Kokulandırma
T: 0216 593 14 20 | F: 0216 593 14 23 | www.carpexkurumsal.com | info@carpexkurumsal.com